Geef ouders
in uw gemeente
een doopbox
cadeau!

Voor wie

“Zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten”

Psalm 78

De doop is een indrukwekkend moment in het leven van ouders en hun kindje. In de doop verbindt God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor eeuwig Zijn naam aan een kind van de gemeente. Daarin schittert de trouw van God.

God roept op om Zijn daden door te vertellen aan kinderen. Ouders mogen hun kinderen leren op God te hopen (Psalm 78), hen te onderwijzen en biddend uit te zien naar de vervulling van Gods beloften. Veel ouders zoeken naar manieren om dit in het gezin vorm te geven. De doopbox voorziet ouders van handreikingen.

De invloed van ouders op kinderen is groot en daarom is er alle reden om als kerk ouders zo goed mogelijk te ondersteunen in hun waardevolle taak. De doopbox is bedoeld als een cadeau om als kerkenraad te geven aan ouders ter gelegenheid van de doop. Met de doopbox ontvangen ouders handreikingen voor de christelijke geloofsopvoeding. Er is materiaal en toerusting over thema’s als bijbellezen en bidden met en voor kinderen, de doop en de geloofsontwikkeling van kinderen. Daarnaast biedt de doopbox verschillende mogelijkheden om samen met kinderen betrokken te zijn op onze naasten ver weg.

Inhoud

Gebedskaartjes voor ouders

Gebedskaartjes voor ouders

Deze gebedskaartjes voor ouders zijn gemaakt aan de hand van het doopformulier. Het is een hulpmiddel om biddend uit te zien naar de vervulling van Gods beloften en te danken voor wat de HEERE geeft.

Prentenboekje Woord & Daad

Prentenboekje Woord & Daad

Met dit leuke prentenboekje ontdekken kinderen hoe het leven in andere delen van de wereld, in dit geval Ethiopië, eruitziet. Op een laagdrempelige manier brengen we het leven van kinderen uit het sponsorprogramma van Woord en Daad dichtbij!

Katern ‘Lees je Bijbel’

Katern ‘Lees je Bijbel’

Welke plek heeft het Woord van God in het gezin? Over die vraag gaat het in deze katern. Met praktische inhoud en achtergrondartikelen ontvangen ouders handreikingen om bijbellezen met kinderen vorm te geven.

Kaart met avondgebed

Kaart met avondgebed

Het bekende ‘Ik ga slapen ik ben moe’ in nieuwe stijl! Een mooie kaart waarmee ouders het gebed een plek kunnen geven in de kinderkamer.

Slinger ‘Gedoopt’

Slinger ‘Gedoopt’

Deze katoenen slinger mag elk jaar op de datum van de doopdag een plekje krijgen op een taart of boven een kijktafel. Zo kunnen ouders met hun kind terugdenken aan de doop. Op de bijbehorende A5 kaart staan tips om de doopdag van een kind te vieren.

Flyer ‘Geloofsontwikkeling van baby tot puber’

Flyer ‘Geloofsontwikkeling van baby tot puber’

In deze flyer wordt inzicht gegeven in de geloofsontwikkeling bij kinderen en hoe ouders daarop kunnen aansluiten bij het bijbellezen. Ook is de morele ontwikkeling per leeftijdsfase uitgelicht.

Sleutelhanger voor vaders

Sleutelhanger voor vaders

Dit cadeautje voor vaders bevat een QR-code naar een nieuwe podcastserie van Geloofwaardig opvoeden over christelijk vaderschap. De podcast ‘Vaderhart’ is bedoeld om vaders toe te rusten en te bemoedigen in hun belangrijke taak.

Kleurboek

Kleurboek

In dit kleurboekje voor jonge kinderen staan 14 kleurplaten van bijbelse geschiedenissen. Met de bijbehorende potloodjes kunnen zij gelijk aan de slag.

Kaart met gebedshand

Kaart met gebedshand

Op deze kaart staat de gebedshand en in goudletters ‘Laat de kinderen tot Mij komen’. Ouders lezen op de achterzijde over de waarde van bidden met hun jonge kind en ontvangen concrete tips.

Sponsorflyer Woord & Daad

Sponsorflyer Woord & Daad

Hoe kan je met kinderen betrokken te zijn op een kind ver weg? De sponsorflyer van Woord en Daad informeert ouders over de mogelijkheden.

Boekje ‘Kinderen voor de Koning’

Boekje ‘Kinderen voor de Koning’

Dit boekje laat ouders kennismaken met de boekenserie ‘Kind en Geloof’. Ouders ontvangen het eerste hoofdstuk ‘Welkom bij de Heiland’ dat gaat over wat de Bijbel schrijft over kinderen.

Doopdagboek

Boekje ‘Kinderen voor de Koning’

In het doopdagboek wordt in 17 dagen het doopformulier uitgelegd aan kinderen. Voor elke dag is er een bijpassend bijbelgedeelte en zijn er vragen en een (creatieve) verwerking. Het doopdagboek wordt toegevoegd aan de doopbox tegen een meerprijs van drie euro.

Aanbevelingen

Praktische ondersteuning

Deze vernieuwde doopbox is een mooie aanvulling op de doopkoffer met allerlei boeken, die bij ons rond gaat naar de ouders die hun kind gedoopt hebben. De gebedskaartjes en doopslinger bieden praktische ondersteuning om de betekenis van de doop levendig te houden. Het doopdagboek zorgt voor een waardevolle verdieping en is goed te gebruiken in gezinsverband.

Evert Hogendoorn
jeugdouderling Hervormde Gemeente Stolwijk

Ontdek de levenslange betekenis

Jullie kindje is gedoopt! Een indrukwekkend moment met levenslange betekenis. Doopwater droogt nooit op. De doopbox is een prachtig middel om als ouders en kinderen de rijke en levenslange betekenis van de doop te ontdekken. Elke kerkenraad zou deze box bij de doop van kinderen cadeau moeten doen aan de ouders!

Ds. W.J.C. van Blijderveen
Predikant Hersteld Hervormde Kerk

Handvatten om te onderwijzen

De bekende uitlegger Matthew Henry schrijft dat een christelijk gezin de kleinste christelijke gemeente is. Wat in een kerkelijke gemeente wordt gedaan, moet dus ook een vertaling naar het gezin krijgen. Dat is ook het antwoord op de 'derde doopvraag': het onderwijzen en helpen onderwijzen van onze kinderen. Maar hoe doe je dat? De doopbox geeft concrete handvatten en is daarom een goed hulpmiddel om ouders te helpen bij de geestelijke verzorging van hun opgroeiende kinderen. Van harte aanbevolen!

Ds. W.A. Zondag
predikant Gereformeerde Gemeente

Geeft u de doopbox cadeau
aan ouders in uw gemeente?

Doopbox cadeau doen

De doopbox is te bestellen vanaf € 6,95 per stuk (excl. verzendkosten).

Bestel de doopbox

Heeft u vragen over de doopbox? Stuur ons een e-mail of neem contact op via de website van Geloofwaardig opvoeden.

Samenwerking

De doopbox is ontwikkeld door Woord en Daad en Geloofwaardig opvoeden. Het is ons verlangen dat de Heere door het onderwijs van ouders werkt. Zodat kinderen leren om God lief te hebben boven alles en hun naasten als zichzelf.

Geloofwaardig opvoeden ontwikkelde voor de doopbox handreikingen rondom onmisbare elementen in de christelijke opvoeding zoals bidden en bijbellezen en de doop. Woord en Daad ontwikkelde materiaal dat ouders kan helpen om kinderen te leren om in navolging van de Heere Jezus om te zien naar mensen in nood.